Record details

Name
    Melioris, Ladislav, 1934-
Author of Article
    New aspects on chemical composition of groudwater in relation to weathering processes: the crystalline complex of the western Carpathians
    Povrchové a připovrchové procesy
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
    Výchova a příprava odborníků v geologii