Record details

Name
    Novotný, Ladislav
Author of Monograph
    Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Author of Article
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geology and Re-Os molybdenite geochronology of the Kuriskova U-Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia)
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves