Record details

Name
    Ostrolucký, Peter
Author of Article
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum