Record details

Name
    Pacltová, Blanka, 1928-
Author of Article
    Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Problems of the evolution of Angiosperms
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Upper Llandoverian acritarchs from Karlštejn, Barrandian area, Bohemian Massif
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)