Record details

Name
    Pan, Yongxin
Author of Article
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně