Record details

Name
    Pašava, Jan
Author of Monograph
    Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
    Conseils et instructions pour la valorisation des haldes des sites d´orpaillage abandonnés
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion. Final Report for 2002
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Forty years of IGCP: from Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees
    Geochemical prospecting methods and their environmental applications
    Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
    Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
    Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
    Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
    News of the Society - News of the Council
    News of the Society - News of the Council
    News of the Society - News of the Council
    News of the Society - News of the Council
    News of the Society
    News of the Society
    News of the Society
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Odpady plné zlata
    The Society for Geology Applied to Minerál Deposits (SGA) celebrates its 40th Anniversary: 1965-2005
    Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Author of Article
    6th GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Alkaline hydrothermalism in S-, rare metal and P-rich black shales
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous PGE in Fe-Cu-As ores from the Tisová Besshi-type deposit (Bohemian Massif)
    The Behavior of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the Hauptdolomit (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Biogenic and abiogenic hydrothermal sulfides: controls of rare metal distribution in black shales (Yukon Territories, Canada)
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, Southern China)
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemical methods and geobotany
    Bioshale project: search for a sustainable way of exploiting black shale ores using biotechnology
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Can we use mantle normalization and metal ratios for identification of PGE sources in metal-rich black shales
    Character of ore fluids in the eastern part of the Dachang ore district, south China
    Chromium isotope variations (?53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of ?53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribution of Pd and Pt in different ore deposits of the Polar Urals
    Distribution of PGE in low- and high-grade Au-ores of the Muruntau gold deposit, Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
    Distribution of PGE in rocks and Cu - Ni ores of the Rožany and Kunratice deposits (Lusatian massif, Bohemian Massif)
    Distribution of PGE in rocks and Ni-Cu ores of the Rožany and Kunratice deposits (Lusatian massif)
    Distribution of PGE in selected Au and Cu -Au deposits of the Chatkal-Kurama Region in Uzbekistan: results from preliminary geochemical study
    Diverse connections between ores and organic matter
    Diverse connections between ores and organic matter
    Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
    Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Evaluation of gold sources in waste material after artizanal exploration in Burkina Faso
    Extreme PGE concentrations in lower Cambrian acid tuff layer from the Kunyang phosphate deposit, Yunnan Province, South China - possible PGE source for lower Cambrian Mo-Ni-polyelement ore beds
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Foreword
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Geochemical prospecting methods and their environmental applications
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Geochemistry and mineralogy of Platinum group elements in the Ransko gabbro-peridotite massf, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachnag tin field (south China)
    Geochemistry of Platinum Group Elements in Gold Deposits in Uzbekistan
    Geochemistry of the Batatal Formation, Gongo Soco, Quadrilátero Ferrífero of Minas Gerais, Brazil
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    Geochim 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    Geochim 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochim 2000 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    Geochim 2000 Postgraguate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
    IGCP 254 Annual report 1990
    IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
    IGCP No. 429 Organics in Major Environmental Issues (1998-2002)
    IGCP No. 429 Organics in Major Environmental Issues
    IGCP No.429 Organics in major environmental issues (1998-2002)
    IGCP Project 429 Organics in Major Environmental Issues (1998-2002): recent activities and future plans
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
    Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
    Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
    The importance of black shales in the origin of the Amantaytau orogenic gold deposit in Uzbekistan: evidence from pyrite chemistry and sulfur isotope data
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Kráter zapadajícího slunce
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Marine metal-rich black shales, an important host for PGE in rift environments
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    New results in the metallogeny of black shale formations
    Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nitrogen in biogenic and abiogenic minerals from Paleozoic black shales: an NRA study
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Organic geochemistry and petrology of barren and Mo-Ni-PGE mineralized marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
    Organic matter in ore deposits - Perspectives
    Organic mattrer in Paleoproterozoic black shales of the Birimian greenstone belts (Burkina Faso): Environment of deposition and thermal history
    Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357
    Organics in Major Environmental Issues
    Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shales in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during global Cambrian biological explosion
    Origin of MoSC phases in lower Cambrian black shales (Southern China)
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Original of hydrocarbons in lower cambrian black shales from the Yangtze platform, south China
    Origins of Au-Pt-Pd-bearing Ni-Mo-As(Zn) deposits hosted by Chinese black shales
    Overview of black shale hosted deposits - Bioshale project
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE mineralization in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
    Platinum-group elements in ores from the Kalmakyr porphyry Cu-Au-Mo deposit, Uzbekistan: bulk geochemical and laser ablation ICP-MS data
    Platinum-group elements (PGE) and their principal carriers in metal-rich black shales: an overview with a new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou Province, south China)
    Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
    Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
    Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
    The principal carriers of platinum-group elements (PGE) in metal-rich black shales: new data from Mo-Ni-PGE black shales (Zunyi region, Guizhou province, south China)
    Rare metal sequestration and mobility in mineralized black shales from the Zunyi region, South China
    Re-Os age of non-mineralized black shale from the Kupferschiefer, Poland, and implications for metal enrichment
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
    Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif
    Re-Os study of noble metal-rich black shales from the Polish Kupferschiefer
    Re-Os study of the Polish Kupferschiefer: Implications for source and timing of metal enrichment
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
    The role of organic matter in the formation of mineral deposits and related environmental issues
    Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
    Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re traces in biogenic and abiogenic sulfides from Black Shales (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada): A nuclear microprobe study
    Se, As, Mo, Pt, Au, Cd traces in framboidal pyrite, Ni-Fe and Zn-sulfides from Ni-Zn-Mo-PGE rich sulfide layers (Nick Property, Yukon, Canada): preliminary nuclear microprobe results
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    The Seventh GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training courses in geochemical exploration methods and their environmental applications - Prague and Dolni Rozinka, Czech Republic, September 5-10, 2005
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolitic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratigraphy, geochemistry and origin of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps
    Stratigraphy, geochemistry and origin of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps (Austria). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Trace metals, nitrogen and carbon distribution in Mo-S-C phases, pyrite and Ni-Fe sulphides (Mo-Ni-rich lower Cambrian black shales, South China)
    A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006