Record details

Name
    Pěgřimočová, Jaroslava
Author of Article
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč