Record details

Name
    Pertoldová, Jaroslava
Author of Monograph
    Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
    Guide to the Geology of the Šumava Mountains
    Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Průvodce geologií Šumavy
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa 1:25 000 Smrčina 32-144
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Author of Article
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contribution to understanding igneous activity during later stages of the variscan orogeny: preliminary results of pertrological, geochemical and structural study of the Plechy pluton
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: Preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička Crystalline Complexes
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Interesting granitoids in the border area of the Czech republic, Austria and Bavaria
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic history of skarns in the Gföhl unit, Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK)
    Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK).
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
    Reply to the comments on Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechy´ granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian zone)
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Význam geologie pro společnost