Record details

Name
    Prokop, Pavel, 1945-
Author of Article
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu