Record details

Name
    Ridgill, Steve
Author of Article
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci