Record details

Name
    Rydlo, Jaroslav
Author of Article
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice