Record details

Name
    Skupien, P.
Author of Monograph
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Author of Article
    Ammonites (Phylloceratina, Lytoceratina and Ancyloceratina) and organic-walled dinoflagellate cysts from the Late Barremian in Boljetin, eastern Serbia
    Biostratigraphy of Cretaceous pelitic deposits from Fissures in the Štramberk Limestone (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    The biostratigraphy of the Lower-Middle Cretaceous of the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Dolomitization in the diagenetic history of the Štramberg limestones
    Early Berriasian Ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Glówne elementy paleogeograficzne Zachodnich Karpat Zewnetrznych v późnej jurze i wczesnej kredzie
    Górnojurajsko-dolnokredowe skaly macierzyste w zachodniej czesci Karpat fliszovych
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Palaeoenvironments and palaeoceanography changes across the Jurassic/Cretaceous boundary in the Arctic realm: case study of the Nordvik section (north Siberia, Russia)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Some new Eocene elasmobranch reports from the outer Western Carpathians (Moravia, Czech Republic)
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
    Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych
    Western Carpathians in the territory of the Czech Republic