Record details

Name
    Sláma, Miroslav
Author of Article
    Sanácia zosuvov vo Vranove nad Topľou