Record details

Name
    Slezák, Lubomír
Author of Article
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Průmyslové využití nefelinického syenitu