Record details

Name
    Stejskal, Martin
Author of Article
    Distributed fiber-optic temperature sensing for hydrologic systems
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany