Record details

Name
    Šlosar, Zdeněk
Author of Article
    Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky