Record details

Name
    Šourek, Jiří
Author of Monograph
    Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000
Author of Article
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"