Record details

Name
    Taraba, B.
Author of Monograph
    Carbon dioxide and the rock massif
Author of Article
    CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles
    Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
    Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Spectroscopic Characterization of the Postsedimentary Alterations of Ostrava-Karviná Coals
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí