Record details

Name
    Tesař, Miroslav
Author of Monograph
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Author of Article
    17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic
    ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT
    Climate change in Central Europe and the sensitivity of the hard rock aquifer in the Bohemian Massif to decline of recharge, case study from the Bohemian Massif
    Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    Geoelectric Soil Parameters Measurements During Ponded Infiltration Experiments in Field
    Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic
    Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic
    Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory
    Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Usazené srážky na Šumavě
    Variability of water regime in the forested experimental catchments
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita