Record details

Name
    Tesař, Otakar
Author of Article
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách