Record details

Name
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008/2. : 22.05.2008-23.05.2008 : Ostravice, Česká republika)
Conference for Article
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR