Record details

Name
    Turek, V.
Author of Article
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Trace fossils from the Upper Carboniferous fluvial sediments of the Intrasudetic Basin, Czech Republic