Record details

Name
    Urban, Halina
Author of Article
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej poĊ‚owie XIX wieku