Record details

Name
    Urbanec, Zdeněk
Author of Article
    Contribution to the crystal chemistry of andersonite
    Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Einschlüsse in Moldaviten
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
    Lechatelierite inclusions in moldavites and lechatelierite fragments in host sediments
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu