Record details

Name
    Valenta, Zdeněk
Author of Article
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas