Record details

Name
    Vaněk, Jan
Author of Article
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše)
    Geoekologické aspekty vlivu jaderných elektráren na životní rostředí
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP