Record details

Name
    Vašková, Ilona
Author of Article
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000