Record details

Name
    Vavrečka, Zdeněk
Author of Article
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech