Record details

Name
    Verfel, Jaroslav
Author of Article
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem