Record details

Name
    Volaufová, Lenka
Author of Article
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy