Record details

Name
    Vrána, Stanislav
Author of Monograph
    Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-42 Rožmberk
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
    Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50 000, Blatt 16 Freistadt
    Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003
    Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002
    Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
Author of Article
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    53. konference Meteoritické společnosti
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bohemian garnet
    CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
    CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Contrasting mafic to felsic HP-HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Dyke swarm of highly felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Early Cambrian protolith ages for granulitic xenoliths from České středohoří Mts., northern Czech Republic
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
    Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
    Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
    Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
    Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of Southern Bohemia
    Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic)
    Geochemistry and petrogenesis of granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
    Geochemistry and Petrogenesis of Granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
    Geology of the Bohemian Massif
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Granulites and granulite studies in the Czechoslovakian part of the Bohemian Massif
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
    Impaktový proces
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Konference meteoritické společnosti ve Vídni
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
    Kornerupine parageneses in whiteschists and other magnesian rocks: is kornerupine + talc a high-pressure assemblage equivalent to tourmaline + ortoamphibole?
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Large-scale, late-magmatic albitization and mineralization of Eisgarn granite concurrent with regional extension deformation of a marginal segment of the Moldanubian Batholith
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz monzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metamorphic Evolution. Moldanubian Zone
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic.-
    The Moldanubian zone in southern Bohemia:polyphase evolution of imbricated crustal and upper mantle segments
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view
    Nature, tectonic setting and likely origin of the Palaeoproterozoic (~2.1 Ga) Světlík orthogneisses (southern Bohemia)
    New occurrences of trachyte near Teplá in western Bohemia
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Pb-Pb zircon ages for tourmaline alkali-feldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Petrogenesis and geodynamic significance of peraluminous post-orogenic granites: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
    Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
    Petrology, geochemistry and petrogenesis of a post-orogenic Variscan granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
    Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of a Post-Orogenic Variscan Granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    The project "Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG" and some significant results
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Relations of the Moldanubian zone to major neighbouring units in the Bohemian Massif
    Relics of late Devonian magmatic arc in the Moldanubian zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
    Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of the Czech Geological Survey
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
    Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem
    Stop 4-3 (Day 4). Eclogite, Světlík-Suš
    Stop 5-1 (Day 5). Granulite and Garnet Peridotite, Plešovice Quarry, 5 km NNE of Český Krumlov
    Structure of the Bohemian Massif
    Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie
    The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Ubendian basement an its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
    Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
    Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
    Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie