Record details

Name
    Zahradníček, P.
Author of Monograph
    Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
Author of Article
    Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961 - 2010
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012