Record details

Name
    Zeman, A.
Author of Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-43 Telč
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Textures and structures of the main genetic types
Author of Article
    Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity
    Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
    Conditions for veining in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Quaternary and exogeneous processes
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Praguearea, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Editor of Monograph
    Aplication of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia
    Exkurzní průvodce, Tempus Summer School
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Holocene flood plain of the Labe River
    Manifestation of Climate on the Earth Surface at the End of Holocene
    Manifestation of Climate on the Earths Surface at the End of Holocene
    Proceeding of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene
    Proceeding of Workshop
    Proceedings of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene
    Utilization of direct and undirect climatic data