Record details

Name
    Zeman, Antonín, 1943-
Author of Article
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Morphostatigraphical levels of the nonglaciated region between the northern and alpine glaciations in Czechoslovakia
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Problém pluviálů
    Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the foredeep and flyshzone of the west Carpathians
    Secular changes of the geoid in the Fennoscandian land uplift region
    Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Vorschlag zur definition der Böhmischen Masse und ihre Gliederung in tektonische Blöcke auf dem Gebiet der ČSSR
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku