Record details

Name
    Žižkovský, Karel
Author of Article
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných