Record details

Subject heading
    adsorbenty
Article
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov