Record details

Subject heading
    agardit
Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách