Record details

Subject heading
    Algophytae
Article
    Acritarchs and prasinophytes of the Silurian-Devonian GSSP (Klonk, Barrandian area, Czech Republic)
    An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia
    Bericht 1993 über diatomeenführende Ablagerungen der Limberg-Subformation im Raum Eggenburg auf Blatt 22 Hollabrunn
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Cambrian and Ordovician assemblages of organic-walled microfossils in Czech Republic: a review
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Contributions to Facies and Fauna of the "Rudist-Coral-Brachiopod Limestone" of Weissenbachalm near Bad Aussee (Gosau Group, Upper Cretaceous, Austria)
    Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians)
    Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic: Introduction
    Fauna, Stratigraphy and Depositional Environment of the Hettangian-Sinemurian (Early Jurassic) of Adnet (Salzburg, Austria)
    Floating algae of the genus Krejciella as probable hosts of epiplanktic organisms (Dobrotivá Series, Ordovician; Prague basin)
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Global patterns of organic-walled phytoplankton biodiversity during the Late Silurian to earliest Devonian
    Halimedaites carpaticus gen. n. sp. n., "Body Fossil" from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Lochkovian (Early Devonian) acritarchs and prasinophytes from the Solimoes Basin, northwestern Brazil
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    The Middle Eocene flora of Csordakút (N Hungary)
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands
    Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 2: Kobylisia konzalovi n.gen. n.sp. - ein Retikulum mit Vakuolen aus der Blovice-Formation des Barrandiums/Tschechische Republik
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias?
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Provincionality of the Jurassic-Lower Cretaceous Dasycladacean Algae and Large Foraminifera and its Implication in the Western Tethyan Palinspastic Schemes
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Upper Jurassic-lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and the European platform: a case study from Poland
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)