Record details

Subject heading
    analýza multivariační
Article
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Early Campanian Grünbach flora of Austria: systematic composition and palaeoclimatic interpretations
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)