Record details

Subject heading
    analýza systémová
Article
    Informační systém v ochraně přírody
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny