Record details

Subject heading
    asociace minerální
Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amphibolit- und granulitfazielle Metabasite am SW-Rand des Teplá-Barrandiums (SW Furth im Wald/Nordostbayern)
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Anatas z Krupky
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit z Podrečan
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asteroids: Their composition and impact threat
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl a příbuzné minerály
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Beryl z Kovářové
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Cetechovické mramory
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    "Český granát" z Korutan
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Datolit z Vlastějovic
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geothermobarometry of high-grade metamorphic rocks: examples from the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán)
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Konec Lilky
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Kouzlo záhněd
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krupkait - povstání z popela
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Křišťály z Velkých Kunětic
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Kutnohorský ložiskový apendix
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice nejen ametystová
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Laboratory determination of wollastonite content during exploration for raw material on locality Lobzy, Czech Republic
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Loess-palaeosol stratigraphy in the Yenisey basin, Southern Siberia
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Lokality Tachovské rokle
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Medlovické porcelanity
    Měďnaté minerály z Kolína
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Microstructure, EBSD-Measured Texture and Seismic Properties of Mantle Eclogite FRB 1300 from the Premier Mine, Kaapvaal Craton, South Africa
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogical Diversity of Felsic Rocks at Contacts with Eclogites in the Orlica-Śnieznik Dome, West Sudetes
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of the Vícenice octahedrite
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Modifikace uhlíku a "nerost" šungit
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Naše oolitické železné rudy
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Norské beryly
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O minerálech berylia ve skarnech
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Opály a chalcedony Utahu
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Síra ze Sicílie
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotínský aktinolit
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Střelniční žíla v Doksech
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Svojanovské granáty
    Synchronous contrasting Late Miocene alkaline volcanic series related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: geochemistry and mineralogy
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Třebíčský durbachitový masiv
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Tyrolské granáty
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Vanadáty uranylu
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Výprava za riebeckitem
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za náměštským kamenem
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za pargasitem do Pargasu
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku
    Živce a křemen