Record details

Subject heading
    bakteriální loužení
Article
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia