Record details

Subject heading
    Bryophyta
Article
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Summary on the flora of the Klikov Formation
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie