Record details

Subject heading
    břidličnatost
Article
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu