Record details

Subject heading
    budináž
Article
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)