Record details

Subject heading
    Chelicerata
Article
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia