Record details

Subject heading
    Cyanophyta
Article
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)