Record details

Subject heading
    deglaciace
Article
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Regional ice-mass changes and glacial-isostatic adjustment in Antarctica from GRACE
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim