Record details

Subject heading
    dějiny geologie
Article
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý