Record details

Subject heading
    ekologie
Article
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    1992 Radon project - overview of activities
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acritarchs of the Monograptus sedgwickii Zone (Želkovice Formation, Llandovery) from Hýskov, Barrandian, Bohemian Massif
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Animal extinctions in the fossil record : A developmental paradigm
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic)
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Arenig (Lower Ordovician) orthide brachiopods from Prague Basin, Bohemia
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Atmogeochemické monitorování
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemistry of small catchments
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biostratigrafia príbelských vrstiev
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigraphical and Paleoecological Characteristics of Sediments from Surrounding of Smolenice
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Bobrovitý savec z jury
    Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Camouflage and mimicry in fossils. 1 : general part
    Cardiola signata community (Bivalvia) in Cephalopod limestones from Tajmyr (Gorstian, Silurian, Russia)
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Circumbilical retractor muscle attachment areas found in tropidodiscus (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophilia) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (Lower Turonian, Czech Republic
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Congeria doderleini Brusina from Pannonian sediments in a loam pit of the brick plant at Pezinok
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Cyathidium Steenstrup (Crinoidea) in the Upper Cretaceous of Bohemia (Czech Republic)
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Dinosauři spásali trávu
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    The discovery of a Callovian radiolarian association in the Upper Posidonia beds of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Distributional status of Myotis dasycneme
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    Early Oligocene palaeoenvironmental Changes in the West Carpathian Flysh Belt of the Southern Moravia
    Earthquakes in Central Europe
    Ecological, Economical and Social Aspects of Groundwater Protection
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologické mapování
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Element Budgets
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Eroze půd
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Estimation of the category of radon risk emission individual building area, questions and different approaches
    The estimation of the risk of radon invasion from the basement into buildings in the multidedded geological environment
    Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Evolution of intraspecific morphological variability and its relationship to environment (Caliapora battersbyi, Devonian)
    Expedice EKO - Kamčatka 1990
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Finds of ichnofossils in the ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
    The first occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic)
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Fluid influence on mineral reactions in ultrahigh-pressure granulites: a case study in the Snieznik Mts. (West Sudetes, Poland)
    Foraminifera as an indicator of paleobathymetry in the Gossau Group of Eastern Austria
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Functional morphology of hyoliths based on flume studies
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Gavelinella Brotzen, 1942 and Lingulogavelinella Malapris, 1969 (Foraminifera) from the Bohemian Cretaceous Basin
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geológia a životné prostredie
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Groundwater protection strategy and policy
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Haldové hospodářství v Porúří
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hřivnatý a starostlivý : Psittacosaurus na dva způsoby
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland)
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Influence of Water Dynamics Upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian)
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Inorganic and organic sulfur profiles in nine Sphagnum peat bogs in the United States and Czechoslovakia
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Isolated skeletal ossicles of the crinoid family Catillocrinidae Wachsmuth et Springer, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Italské sopky : Ve střední Evropě sopečné riziko nehrozí
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti?
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jedná se o hluboký omyl
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Kongres Evropské geologické unie
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Lithostratigraphy of the Quaternary tephra, area of Managua, Nicaragua
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Lovozerský alkalický masív
    Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Maida nov.gen., the oldest known nektoplanktic bivalve from the Přídolí (Silurian) of Europe
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Meteorit ALH84001 : existoval na Marsu život?
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Middle Cenomanian palynomorphs from Čáslav, Central Bohemia(Czechoslovakia)
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Neobvyklý případ xenomorfní skulptury na schránce fosilního mlže
    Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Parathethys
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    New Concepts and Technologies in the Earth Sciences
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    New lingulate brachiopods from the top of the Klabava Formation (Lower Ordovician, Arenig, Bohemia)
    New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
    A new Silurian gastropod from Bohemia with the operculum in situ
    Nezapomínají
    Nižší nebo vyšší?
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Objectivity of indoor radon determination
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Odpady a druhotné suroviny
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    Omluva pro koelofysis a oviraptora : konec dvou paleontologických mýtů
    On the occurrence of Spinidelphinulopsis whaleni (Gastropoda) in the Late Triassic (early Norian) Cornwallis Limestone, Kuiu Island, southeastern Alaska (Alexander terrane) and its paleobiogeographic significance
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague basin, Czechoslovakia)
    Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of the Anti-Atlas (Morocco)
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Ploutvenky : Záhadní obyvatelé moří
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podzemní skladování
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Primární bezlesí na Šumavě
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Priority půdní mikromorfologie
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia
    Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)
    Půdy Brd a měkkýši
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Radarové snímání Země
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon cartography as tool of research examples from the Sudety Mts. area (SW Poland)
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Relationship of Geochemistry to Environment and Ecological Systems
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Retractor muscle scars in Gamadiscus (Mollusca, Tergomya)
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    Revision of morphology and ecology of Bohemura jahni Jaekel, 1903 (Ophiuroidea, Protasteridae) from bohemian Middle Ordovician
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Riziko zabití člověka padajícím meteoritem
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Seasonal dynamics of the river Elbe: fluxes from carbon- and strontium isotopes
    Secondary shell deposits and presumed mode of life in Sinuites (Mollusca, Gastropoda)
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Seminář z konference o životním prostředí
    Set of geological and special purpose ecological maps 1:50 000 : proposal substantiation
    Shell morphology and ontogeny of the Lower Devonian murchisoniacean gastropod Branzovya maturoglabra
    Shell morphology, muscle insertions and mode of life of the Lower Devonian Cyclocyrtonella (Mollusca, Tergomya)
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia)
    Silurian and Devonian Gastropoda of Romania
    Sjezd americké geologické společnosti
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Small Catchment Research
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Some specific problems in environmental analysis
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Spine asymmetry in chonetoidean brachiopods: an example of reiterated heterochronies linked to intra-Devonian events
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Struktura a chování zemin
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulphur depth profiles and stable sulphur isotope ratios in cores from nine Sphagnum-derived peat deposits in the United States and the Czech Republic
    Sulphur diagenesis in freshwater peatlands
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Systematic position and variability of the Devonian nautiloids Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic)
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acantophyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia)
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    Trace fossils at the Arening-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Trpasličí sauropoidní dinosaurus z Německa
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)
    Údolí smrti
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of microwave radiation for surface waters analysis
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Variation of radon volume activity in soil air in a year climatic cycle
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov
    Výzkum malých povodí
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Výzkum životního prostředí
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Wurzelstalagmiten - biogene Strukturen ein Sensor für Umweltveränderungen
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zemětřesení v Northridge
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zkamenělé stromy
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře